Memorial to Miles

Zapis koncertu z festiwalu Memorial to Miles. Automatik w sk?adzie: Andrzej Rajski, Rafa? Nowak, Ziut Gralak, Piotr Pawlak, Mc Glennsky.

zdj?cie: The Hand of Miles Davis, 1986?Irving Penn, 1917-2009