[:pl]

Ziut Gralak

Trębacz, kompozytor i producent muzyczny.?Od lat uznawany jest za jednego z najbardziej twórczych muzyków w kraju. Swoją trąbką nadał szlif najważniejszej ścieżce polskiego off jazzu lat 80. XX wieku. Nazwisko Gralaka odsyła do legendarnych formacji: Free Cooperation, Young Power oraz bliższych rockowi grup Sfora i Woo Boo Doo, po międzynarodową formację Universal Supersession. Sławę zdobył jako współtwórca potęgi jazz-rockowej formacji Tie Break. Ceniony muzyk sesyjny. Współpracuje z czołówką jazzowej sceny i wieloma gwiazdami pop, (Twinkle Brothers, R.A.P., Voo Voo, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, Jass Tri, Anna Maria Jopek, Nick Cave, Dede Bridgewater, Andrzej Smolik, Pogodno, Maciej Maleńczuk). Nagrywa muzykę filmową i teatralną. Prowadzi dwa autorskie projekty Graal i YeShe.

Piotr Pawlak

Gitarzysta i producent związany z trójmiejską sceną muzyczną. Pod koniec lat 80. zaczął grać w zespole Bielizna, następnie razem z Ryszardem Tymonem Tymańskim i Jackiem Olterem współtworzył zespół Kury. W 1995 roku nawiązał współpracę z Jerzym Mazzollem w formacji Arhythmic Memory. Od 1996 roku współpracował z Mikołajem Trzaską w zespole Łoskot. Autor muzyki teatralnej i filmowej. Producent płyt wielu wykonawców, między innymi Ścianki, Kur, Łoskotu, Kobiet, Tymon & The Transistors, Pulsarusa i 100nki. W ostatnich latach współpracował z Olem Walickim w ramach projektu Kaszebe, Antonim Gralakiem w YeShe oraz tworzył autorski projekt Gym Society.

Andrzej Rajski

Muzyk, perkusista, kompozytor i producent muzyczny.
Współpracował z wykonawcami: Kramer, WYP-3, V.E.T.O., Novika, Andrzej Piaseczny, Janusz Radek, Robert Gawliński, Elements, The Car is On Fire, Futro, Fiolka, Marcin Rozynek, Ankh, De Mono, Negatyw. Współtwórca multimedialnego projektu OtwARTa Scena (http://otwartascena.pl/)

Rafał Nowak

Muzyk, kompozytor, producent i promotor muzyki elektronicznej i nowych mediów. Od 1989 roku muzyk grup: Kramer, QQ Flower, Kinior Sky Orchestra. Gościnnie występował z grupami WYP3, Graal, Plastic Bag, Kury, Hot Asterix, Greger Garaż. W 1998 roku wspólnie z Andrzejem Rajskim powołuje do życia projekt Automatik. Od 2002 roku współtworzy festiwal Firmament.

[:en]

Ziut Gralak

Trębacz, kompozytor i producent muzyczny.?Od lat uznawany jest za jednego z najbardziej tw?rczych muzyk?w w kraju. Swoj? tr?bk? nada? szlif najwa?niejszej ?cie?ce polskiego off jazzu lat 80. XX wieku. Nazwisko Gralaka odsy?a do legendarnych formacji: Free Cooperation, Young Power oraz bli?szych rockowi grup Sfora i Woo Boo Doo, po mi?dzynarodow? formacj? Universal Supersession. S?aw? zdoby? jako wsp??tw?rca pot?gi jazz-rockowej formacji Tie Break. Ceniony muzyk sesyjny. Wsp??pracuje z czo??wk? jazzowej sceny i wieloma gwiazdami pop, (Twinkle Brothers, R.A.P., Voo Voo, Stanis?aw Sojka, Justyna Steczkowska, Jass Tri, Anna Maria Jopek, Nick Cave, Dede Bridgewater, Andrzej Smolik, Pogodno, Maciej Male?czuk). Nagrywa muzyk? filmow? i teatraln?. Prowadzi dwa autorskie projekty Graal i YeShe.

Piotr Pawlak

Gitarzysta i producent zwi?zany z tr?jmiejsk? scen? muzyczn?.?Pod koniec lat 80. zacz?? gra? w zespole Bielizna, nast?pnie razem z Ryszardem Tymonem Tyma?skim i Jackiem Olterem wsp??tworzy? zesp?? Kury. W 1995 roku nawi?za? wsp??prac? z Jerzym Mazzollem w formacji Arhythmic Memory. Od 1996 roku wsp??pracowa? z Miko?ajem Trzask? w zespole ?oskot. Autor muzyki teatralnej i filmowej. Producent p?yt wielu wykonawc?w, mi?dzy innymi ?cianki, Kur, ?oskotu, Kobiet, Tymon & The Transistors, Pulsarusa i 100nki. W ostatnich latach wsp??pracowa? Olem Walickim w ramach projektu Kaszebe, Antonim Gralakiem w YeShe oraz tworzy? autorski projekt Gym Society.

Andrzej Rajski

Muzyk, perkusista, kompozytor i producent muzyczny.
Wsp??pracowa? z wykonawcami: Kramer, WYP-3, V.E.T.O., Novika, Andrzej Piaseczny, Janusz Radek, Robert Gawli?ski, Elements, The Car is On Fire, Futro, Fiolka, Marcin Rozynek, Ankh, De Mono, Negatyw. Wsp??tw?rca multimedialnego projektu OtwARTa Scena (http://otwartascena.pl/)

Rafa? Nowak

Muzyk, kompozytor, producent i promotor muzyki elektronicznej i nowych medi?w. Od 1989 roku wsp??pracowa? z zespo?ami Kramer, QQ Flower, Kinior Sky Orchestra. Go?cinnie wyst?powa? z grupami WYP3, Graal, Plastic Bag, Kury, Hot Asterix, Greger Gara?. W 1998 roku wsp?lnie z Andrzejem Rajskim powo?uje do ?ycia projekt Automatik. Od 2002 roku wsp??tworzy festiwal Firmament.

[:]